LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2013. gada 16.septembris plkst. 15.00

Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA  

1.    LZA jauno locekļu kandidātu ziņojumi
     LZA īstenā locekļa kandidāts Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš
     LZA korespondētājlocekļu kandidāti Dr. agr. Ilze Skrabule, Dr. sc. ing. Gints Birzietis, Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis

2.    Nodaļas atbalsta balsojums jauno locekļu kandidātiem

3.    Dažādi
     - Par kandidātu izvirzīšanu meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs"
     - Par kandidāta izvirzīšanu Ministru kabineta balvai
     - Par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros
     - Par LLU 150 gadu jubileju
     - Par izbraukuma sēdi uz SIA Aloja Starkelsen
     - Par darba plānu šī gada oktobrim - decembrim

LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža
LZA LMZN zinātniskā sekretāre Ieva Brence