LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

JĀŅA LIELMAŅA prēmija

NOLIKUMS
par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas,
LLU Zemkopības zinātniskais institūta,
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta iedibinātās

JĀŅA LIELMAŅA prēmijas
piešķiršanu

1. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts aicina piedalīties konkursā par ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) prēmiju - par izciliem sasniegumiem lauka kultūru selekcijā,sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Prēmija iedibināta 1995. gadā, atzīmējot agr. J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, un to piešķir reizi trijos gados.

2. Prēmiju konkursa kārtībā piešķir rīkotāji, prēmijas fonds 750 Ls. Konkursa prēmijas fondu veido konkursa rīkotāju un citu sponsoru atbalsta maksājumi.

3. Konkursā par Jāņa Lielmaņa prēmiju var piedalīties lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošie Latvijas zinātnieki vai to grupas, specializētās zemnieku saimniecības, sēklkopības firmas, speciālisti, kuri devuši būtisku ieguldījumu selekcijas un sēklkopības attīstībai Latvijā.

4. Kandidatūras konkursam izvirza lauksaimniecības zinātnisko un mācību iestāžu kolektīvi, darbinieku grupas, Agronomu biedrība un citas ar lauksaimniecību saistītas organizācijas.

5. Konkursa pieteikumus novērtē LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas noteikta komisija trīs cilvēku sastāvā. Komisijā neiekļauj cilvēkus, kas pārstāv pretendentu darbavietas vai kā citādi varētu būt ieinteresēti konkursa rezultātā. Komisijas slēdzienu apstiprina LLMZA prezidijs.

6. Informāciju par Jāņa Lielmaņa prēmijas konkursa izsludināšanu un rezultātiem, kā arī īsu darba anotācija publicē presē („Zinātnes Vēstnesis" u.c.), kā arīievieto konkursa rīkotāju mājas lapās.

7. Prēmijas laureātiem tiek dotas tiesības uzrādīt "Apbalvots ar Jāņa Lielmaņa prēmiju".

8. Darbus, kas nav ieguvuši prēmiju, atpakaļ neizsniedz, bet tie tiek glabāti Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta zinātniskās bibliotēkas fondā.

9. Kandidatūru ieteikumu vēstules un pretendentu darbus iesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV - 1050, Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kabinetā, tālr. 67223448, 26363506., e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) līdz 2013.gada 1. oktobrim.

10. Prēmijas pasniegšanas pasākuma norises vietu un laiku konkursa rīkoti paziņos atsevišķi līdz š.g. 10.oktobrim.

11. Pieteikumā iesniedzamie dokumenti (2 eksemplāros):

- izvirzītāju ieteikums, kurā parādīts konkursa darba raksturs un nozīmība selekcijas/sēklkopības zinātnes un Latvijas lauksaimniecības attīstībā;

- pretendenta konkursam izvirzītā darba kopsavilkums un pētījuma rezultātu/izgudrojumu apstiprinošu dokumentu (autorapliecību, licenču, publikāciju) kopijas;

- ziņas par pretendentu (-tiem) (Curriculum vitae), norādot precīzu kontaktinformāciju;

- autoru kolektīvam jāiesniedz atsevišķu dalībnieku līdzdalības novērtējums.