LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Konkursa „Sējējs-2013” sadaļā „Zinātne lauku attīstībai” iesniegtie darbi

Konkursa „Sējējs-2013” sadaļā „Zinātne lauku attīstībai” iesniegtie darbi

JAUNO ZINĀTNIEKU GRUPĀ

Autors

Darba zinātniskais vadītājs

Iesniegtā darba nosaukums

Dr.sc.ing. Elga Berņa

Darbavieta:

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija, vecākā muitas eksperte

 

Profesore, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse

Pīlādžu augļi jaunu produktu ieguvei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.sc.ing. Ilmārs Dukulis

Darbavieta:

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedra, lektors

LLU Tehniskā fakultāte Spēkratu institūts, lektors

 

Profesors, Dr.sc.ing. Gints Birzietis

 

Promocijas darba konsultants:

Profesors, Dr.sc. ing. Gunārs Vērdiņš

Rapša eļlas degvielas izmantošana dīzeļmotoros un loģistika

Dr.agr. Daina Feldmane

Darbavieta:

Latvijas Valsts augļkopības institūts, pētniece

                   

Asoc. prof., Dr. agr. Mintauts Āboliņš

Pilienveida apūdeņošanas un šķeldu mulčas ietekme uz skābo ķiršu (purnus cerasus L) jaunkoku ražas veidošanos un augļu kvalitāti

Dr.agr. Ingrīda Grantiņa

Darbavieta:

„Syngenta Agro Services AG”, tirdzniecības menedžeris – konsultants Latvijā

 

Profesore, Dr. biol. Ināra Turka

Krustziežu stublāju un sēklu smecernieku (ceutorhynchus spp.) un krustziežu pāksteņu pangodiņa (dasineura brassicae) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā

Dr. agr. Jānis Lepsis

Darbavieta:

SIA Pūres dārzkopības pētījumu centrs, pētnieks, valdes priekšsēdētājs

LPKS Augļu nams, valdes priekšsēdētājs

SIA Daigone, uzņēmuma vadītajs

 

Asoc. prof., Dr. biol. Ina Alsiņa

Ābeļu veģetatīvās un ģeneratīvās produktivitātes vērtējums dažādos dārza tipos

ZINĀTNIEKU GRUPĀ

Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš

Darbavieta:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesors

 

Zeme, augsne, mēslojums. Terminu skaidrojošā vārdnīca

Valsts zemes dienests (Dr. oec. Velta Paršova, Maija Bērziņa, Gatis Kalniņš, Signe Rudzīte, Uldis Svilpe, Daila Krampuža, Gita Rudzīte, Santa Bindere, Vita Vodinska, Jānis Zadiņš)

 

Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram