LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Altum, LLMZA un LLU konkurss jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2014. gada 15. novembrim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Lasīt tālāk ...

Īsumā

14.oktobrī LLMZA prezidente Baiba Rivža viesosies Skaistkalnes vidusskolā, kur vadīs semināru „Inovāciju sistēma. Metodes. Piemēri". Pielikumā semināra darba kārtība

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014. gada 20. oktobrī. Pielikumā kopsēdes darba kartiba


Īsumā

2014. gada 16. oktobrī LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža piedalīsies starptautiskas nevalstiskas sabiedriskās organizācijas „Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress" (The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)) rīkotā konferencē par sadarbības iespējām lauksaimnieciskās ražošanas jomā, kas norisināsies Rīgā.

Lasīt tālāk ...

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju pirmā tikšanās

7. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts Pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (turpmāk - VPP EKOSOC-LV) 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju pirmā tikšanās.

Lasīt tālāk ...

2014. gada 17. oktobrī - augstākās mežizglītības 95 gadu, LLU Meža fakultātes 75 gadu un SIA „Meka" 10 gadu jubilejai veltīts pasākums

17. oktobrī Jelgavā LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža augstākās mežzizglītības 95 gadu un LLU Meža fakultātes 75 gadu jubilejas pasākuma ietvaros pasniegs pateicības rakstu LLU Meža fakultātes dekānam Dagnim Dubrovskim par sadarbības veicināšanu starp LLU Meža fakultāti, LLMZA un LZA LMZN.

LLU MF 75 95 ielugums

Latvijas mežzinātnes diena 2014. gada 31. oktobrī

LVMI „Silava" sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži" un akciju sabiedrību „Latvijas Finieris" organizē Latvijas mežzinātnes dienu, kura norisināsies 2014. gada 31. oktobrī. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā.