LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju

2015. gada 22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību.

Vienošanās mērķis ir iesaistīto pušu zinātniski tehniskā potenciāla uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs; abu pušu zinātnisko institūciju savstarpējo attiecību veicināšana un nostiprināšana; zinātniskās sadarbības veicināšana; kopīgu zinātnisko un tehnisko sasniegumu ieviešana.

Lasīt tālāk ...

Pauļa Lejiņa vārdbalvas ieguvēja – Dr.biol., Dr.habil.agr. Ināra Turka, LZA Jauno zinātnieku balvas ieguvēja – Mg. Iveta Zirvīte

2015. gada 6. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts nolēma:

  • Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs piešķirt Dr.biol., Dr.habil.agr., Inārai Turkai (LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūts) – par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam.
  • Jauno zinātnieku balvu piešķirt Mg. Ivetai Zirvītei (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) par darbu „Augstākās izglītības loma Zemgales reģiona attīstībā”. Vadītāja – akadēmiķe Baiba Rivža.

Balvu pasniegšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē 2015. gada 9. aprīlī, Rīgā, LZA, koncertzālē „Rīga”.

Īsumā

2014. gada 17. decembrī LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža tika ievēlēta par Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētāju.


Uzaicinājums dalībai Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) 25. Kongresā

Cien./god. kolēģi,

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) un Kongresa organizācijas komisijas vārdā vēlos Jūs aicināt piedalīties 25. NJF Kongresā ,,Nordic View to Sustainable Rural Development'', no 2015. gada 16. līdz 18. jūnijam, Latvijas universitātē, Rīgā.

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014.gada 24. novembrī

2014.gada 24. novembrī notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Sēdes sākumā klātesošie ar klusuma brīdi pieminēja 16.novembrī mūžībā aizgājušo LLMZA īsteno locekli, LLU Lauksaimniecības fakultātes profesoru Arturu Mārtiņu Priedīti.

Lasīt tālāk ...