LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Studentu zinātniskā konference „INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJAS REĢIONOS UN TĀS ATBALSTA IESPĒJAS"

3.decembrī pl. 10.30 LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju rīko studentu konferenci „INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJAS REĢIONOS UN TĀS ATBALSTA IESPĒJAS", kurā 4.kursa studenti iepazīstinās ar saviem pētījumiem par Latvijas reģionu telpas sociāli ekonomisko situāciju, izmantojot M. Portera, SVID, PEST un Portfolio analīzi.

Aicinām kolēģus piedalīties konferencē un diskusijās!

Konferences programma

Akadēmiķe Baiba Rivža četru Višegradas Zinātņu akadēmiju forumā ziņo par Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju pieredzi

No 2015. gada 11. oktobra līdz 14. oktobrim LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja, akadēmiķe B. Rivža piedalījās četru Višegradas (V4) akadēmiju forumā, kur sniedza ziņojumu „Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju sadarbības pieredze un tās izmantošanas iespējas V4 akadēmiju darbā".

Lasīt tālāk ...

LLMZA prezidentes un LZA LMZN priekšsēdētājas Baibas Rivžas līdzdalība 27. starptautiskās Baltijas zinātņu vēstures konferences organizēšanā

Materiāls sagatavots, izmantojot LZA mājas lapā pieejamo informāciju (http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2836&Itemid=44&mylang=latvian)

LLMZA prezidentes un LZA LMZN priekšsēdētājas Baibas Rivžas līdzdalība 27. starptautiskās Baltijas zinātņu vēstures konferences organizēšanā

Šī gada 1. un 2. oktobrī Rīgā un Jelgavā tiek rīkota 27. starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference "Zinātniskās biedrības, zinātņu akadēmijas, akadēmiskā sabiedrība Baltijā" (Learned Societies, Science Academies, Academic Community in the Baltics). Šīs konferences ietvaros notiks Baltijas zinātņu vēstures un filosofijas asociācijas sanāksme, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) kopīgā sesija.

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates- konkursa rezultāti 2015.gadā

Latvijas lauksaimniecības zinātnisko institūtu, centru un mācību saimniecību zinātnieku, darbinieku „Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate- konkurss" 2015.gadā notika organizēti un augstā kvalitātes līmenī, kas raksturo zinātnieku, darbinieku lielās darba spējas radoši strādāt zinātnē, būt kvalificētiem speciālistiem savā nozarē. Skati - konkursu organizēja Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības zinātnes nodaļa (prezidente prof. B.Rivža, nodaļas vad. prof. D.Lapiņš), Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome, sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju (I.Slokenberga).

Lasīt tālāk ...

Starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' 2015. gada 4.-6. novembrī

2015. gada 4.-6. novembrī Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (akciju sabiedrības ''Latvijas valsts meži'' biroja telpās) norisināsies starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' (Knowledge based Forestry Sector).
Informācija par konferences aktualitātēm, tostarp reģistrāciju dalībai, dalības maksu un ziņojumu iesniegšanas kārtību atrodama konferences mājas lapā: http://www.silavaconference2015.com/galven--lapa-home.html.

Lasīt tālāk ...

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

14. augustā Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta viesu namā „Pūteļkrogs" norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā". Sēde tika rīkota sadarbībā ar Zviedru Institūta tematisko partnerību „ICE - Innovation. Creativity. Equality" un valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV. Pasākuma viesus laipni uzņēma viesu nama īpašniece Rita Bobkova.

Lasīt tālāk ...