LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

ES Lauksaimniecības Nākotnes perspektīvu konferencē LZA akadēmiķe Baiba Rivža diskutē par lauksaimniecību kā teritorijas attīstības veicinātāju

2017. gadā no 18.- 19. decembrim Briselē (Beļģija) notika starptautiska konference, kurā piedalījās ap 700 dalībnieku no Eiropas. Latviju pārstāvēja LZA akadēmiķe Baiba Rivža un nolasīja referātu par H2020 projekta 4D4F pētījumiem.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas 2017 laureāte - akadēmiķe Baiba Rivža

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente akadēmiķe, profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projekta Sustainable Crop Production uzsaukuma gatavošanā

Šī gada oktobrī ir aptiprināts jauns ERA NET projekts Sustainable Crop Production, kurā piedalās Latvija un to pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) sveic topošos zinātniekus Vecaucē

2. novembrī LLU Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce" tika aizvadīts ikgadējais Lauksaimniecības fakultātes seminārs „Ražas svētki Vecaucē", kurā prezentēti pētījumu rezultāti dažādās lauksaimniecības nozarēs, kā arī apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un doktorantu konkursa uzvarētāji.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) piedalījās ERA NET projekta Sumforest starptautiskā konferencē Barselonā

19.oktobrī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās ERA NET projekta Sumforest starptautiskā konferencē Barsalonā  ''Kopējie pētījumi, politika un prakse ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai''. B. Rivža piedalījās SCAR Stratēģiskajā darba grupā par nākotnes pētījumiem un inovācijām meža nozarē.

Lasīt tālāk ...